dr hab. Bożena Wojtasik,
prof. DSW

Specjalizuję się w zakresie pedagogiki ogólnej, pedagogiki społecznej i poradoznawstwa.

O mnie

Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół zadań doradcy zawodu (kariery), jego społecznych funkcji i przemiany roli we współczesnym świecie, problemów edukacyjno-zawodowych młodzieży i osób dorosłych oraz pomocy doradcy w refleksyjnym rozwiązywaniu problemów, które związane są z: poznawaniem siebie, świata pracy, wyborem dróg kształcenia, wyborem zawodu, podnoszeniem kwalifikacji, szukaniem pracy, bezrobociem, problematyką szeroko pojętego poradnictwa edukacyjno-zawodowego, także dla osób niepełnosprawnych.

Jestem profesorem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. W latach 2004-2008 byłam dziekanem Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW. Od 2000 do 2004 r. byłam dyrektorem Instytutu Pedagogiki DSWE TWP. W okresie 1999-2003 przewodniczyłam Stowarzyszeniu Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, do którego należę w chwili obecnej.